Inscripció a la Lliga de Glosa

Inscripció al dinar popular