Search
 

Aquestes Condicions Generals de Contractació són aplicables al conjunt de vendes ofertes en aquest lloc web (https://www.boirabaixa.cat), del qual n’és titular  l’ASSOCIACIÓ CASAL BOIRA BAIXA. L’ASSOCIACIÓ CASAL BOIRA BAIXA té el domicili a Manlleu, al Carrer Rossell 16 (CP 08560) i  el seu NIF és G63214738.

Podeu contactar amb nosaltres per correu postal a l’adreça indicada i/o per correu electrònic a boirabaixa@gmail.com.

D’acord amb el què estableixen la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació, el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i el Codi de Consum de Catalunya, es facilita als usuaris la informació completa aplicable als contractes celebrats mitjançant aquest lloc web.

Per tal de realitzar qualsevol operació (compra, registre o subscripció) serà necessari acceptar les presents condicions i, en particular, l’usuari declara expressament:

 • Que ha llegit i accepta les condicions generals de contractació.
 • Que compta amb la capacitat suficient per contractar.

Característiques dels productes

Cada producte s’ofereix de manera concreta i amb informació sobre les seves característiques. Per a qualsevol informació addicional pot adreçar-se a boirabaixa@gmail.com

 

Preu dels productes

En la informació corresponent a cada producte consta el preu del mateix, així com les possibles ofertes i promocions. Els preus indicats inclouen l’IVA i la resta d’impostos i taxes que siguin aplicables, a no ser que s’especifiqui el contrari.

Procediment de compra

Per realitzar compres mitjançant el web cal seleccionar els articles al catàleg, indicar-ne la quantitat i afegir-los al carret de la compra. Una vegada seleccionats els productes desitjats, cal dirigir-se al carret de la compra amb les opcions “Ho compro” o “Passar per caixa”.

A l’usuari se li demanarà entrar les seves dades personals en concepte de facturació.

Una vegada introduïdes les dades l’usuari ha d’indicar la forma d’enviament desitjada, acceptar les condicions de contractació i la política de privacitat i seleccionar la forma de pagament, d’acord amb el què s’exposa a les següents condicions.

Enviament

L’enviament dels productes es fa, amb caràcter general, mitjançant Correus (Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA). Aquesta forma d’enviament té un temps de lliurament que oscil·la entre els 3 i els 10 dies, tot i que podrà ser major o menor. Aquest mode d’enviament podrà canviar en funció de les característiques del producte o per consideracions de l’ASSOCIACIÓ CASAL BOIRA BAIXA. Sempre que ja s’hagués procedit a formalitzar la compra sense haver indicat el contrari, serà l’ASSOCIACIÓ CASAL BOIRA BAIXA qui assumirà qualsevol cost que pugui derivar del canvi en el aquest mode d’enviament.

L’ASSOCIACIÓ CASAL BOIRA BAIXA pot oferir abans de formalitzar la compra altres sistemes d’enviament. En aquest cas, a l’hora d’escollir el sistema s’indicaran les condicions de lliurament i, en particular, el cost addicional per despeses d’enviament i el temps estimat.

Les despeses d’enviament poden variar segons el producte, el volum, l’import de la compra o la quantitat de productes. En tot cas, l’import de les despeses d’enviament i, si s’escau, les diferents opcions possibles, s’informaran de forma clara i exacta abans de formalitzar el contracte i realitzar el pagament.

Pagament

Una vegada finalitzada la selecció de productes, escollit el sistema d’enviament i acceptades les condicions generals de contractació, el client ha de seleccionar el sistema de pagament, entre les següents formes:

 • PayComet: seleccionant aquesta opció a l’usuari se li demaran les dades pel pagament amb targeta de dèbit o crèdit. A la pàgina de pagament hi constaran les dades de la comanda i el client haurà d’introduir les dades corresponents a la targeta per finalitzar el pagament. Aquestes dades viatgen de manera encriptada a l’entitat bancària corresponent garantint la seguretat de les mateixes.

Dades de Caràcter Personal

En cas de realitzar compres o donar-se d’alta com a soci de l’ASSOCIACIÓ CASAL BOIRA BAIXA, l’usuari haurà de facilitar les dades de caràcter personal necessàries per realitzar les operacions. Aquestes dades seran objecte d’emmagatzematge i tractament per part de l’ASSOCIACIÓ CASAL BOIRA BAIXA. La informació sobre el tractament de dades de caràcter personal i la política aplicable es pot consultar a l’apartat amb el mateix nom d’aquesta mateixa pàgina web.

Llengua

Els contractes celebrats mitjançant aquest lloc web són realitzats en llengua catalana.

Llei aplicable i furs

Els conflictes relatius a aquest lloc web es regiran per la normativa catalana i, si en el seu defecte, la normativa espanyola. Seran competents els jutjats i tribunals de Vic renunciant les parts a qualsevol altre fur que els pogués correspondre i independentment del territori des d’on es produeixi l’accés. En tot cas, serà d’aplicació respecte al fur i la jurisdicció competent allò que disposi la normativa de consumidors i usuaris quan aquesta sigui aplicable a la controvèrsia.

DRET DE DESISTIMENT del contracte i devolució

Una vegada realitzada la compra, el client podrà desistir del contracte i retornar els productes adquirits d’acord amb el què estableix la Llei General de defensa dels Consumidors i Usuaris, durant un període de 14 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la data d’un contracte de serveis o des de la recepció del producte.

Per exercir el seu dret al desistiment ha de comunicar l’exercici del desistiment per correu electrònic a boirabaixa@gmail.com. En la seva comunicació haurà d’indicar amb claredat:

 • El nom, cognoms i DNI amb el què es va realitzar la compra.
 • Un número de compte corrent per procedir a la devolució de l’import de compra. Si el pagament es va realitzar amb targeta, l’ASSOCIACIÓ CASAL BOIRA BAIXA podrà utilitzar el mateix sistema per a la devolució de l’import.

Sense que tingui caràcter obligatori, agrairem que s’indiqui també:

 • Correu o telèfon al qual dirigir-nos per qualsevol qüestió relacionada amb la devolució.
 • Motiu de la devolució.

Un cop realitzada aquesta comunicació, pot retornar els productes adquirits a la següent adreça: Carrer Rossell 16 08560 – Manlleu. Les despeses d’enviament corresponents a la devolució correran a càrrec del COMPRADOR. A continuació li enumerem les dades necessàries per procedir a la devolució:

A l’atenció de:

  • Nom: ASSOCIACIÓ JUVENIL CASAL POPULAR DEL JOVENT DE MANLLEU – BOIRA BAIXA
  • NIF: G63214738
  • Adreça: CARRER ROSELL 16 08560 MANLLEU (Barcelona)
  • Correu electrònic: boirabaixa@gmail.com

Dades del bé/prestació a desistir:

  • Núm. contracte/comanda/factura:
  • Data contracte/comanda/factura:
  • Data de recepció del producte/servei:
  • Descripció del producte/servei:

Dades del comprador/consumidor/usuari:

  • Nom:
  • Domicili:
  • Població:
  • * Telèfon:
  • * E-mail:

(*dades no obligatòries)

El termini per procedir a la devolució de l’import pagat serà de 14 dies des de la recepció del producte retornat.  

En cas de deteriorament o impossibilitat de devolució del producte per causes imputables al comprador, aquest respondrà del valor del producte i no es realitzarà la devolució de l’import satisfet o, en el seu cas, es detraurà l’import que correspongui.